Hoogendoorn strepen
Uitgelichte afbeelding

Laurentius Ziekenhuis – Roermond

Bouwbedrijf Heijmans heeft de nieuwbouw voor het Laurentius Ziekenhuis in Roermond aan het bestaande ziekenhuis gebouwd. In het nieuwe gedeelte hebben alle patiëntgebonden afdelingen gefaseerd hun intrek genomen, zoals de Spoedeisende Hulp, Acute Opname Afdeling, verpleegafdeling cardiologie, Eerste Hart Hulp, hartbewaking en centrale sterilisatie. Ook zijn de zeven nieuwe operatiekamers en de verkoeverkamer in gebruik genomen. De nieuwe OK’s zijn uitgerust naar de eisen en mogelijkheden van deze tijd. Artsen en medewerkers kunnen het operatieproces voor de patiënt zo nog beter uitvoeren. De kamers zijn 10 m2 ruimer dan de oude. Dit is nodig omdat er steeds meer technische apparatuur komt, maar ook is er zo meer werkruimte. Nieuw is o.a. dat er verplaatsbare operatietafels zijn en er gewerkt kan worden met video-routering: beeldmateriaal kan tijdens een operatie op diverse schermen worden getoond en worden bewaard in het elektronisch patiëntendossier. De belichting kan worden geoptimaliseerd dankzij de mogelijkheid om de kleuren en felheid aan te passen en er wordt gewerkt met een geavanceerde klimaatinstallatie voor beheersing van luchtstromen en luchtvochtigheid. Voor de patiënten is er meer privacy gecreëerd op de opnameafdeling vóór de operatie en de ’recovery’ afdeling na de operatie. Hoogendoorn realiseerde o.a. het maatwerkmeubilair in alle patiëntenkamers, de balies, het maatwerkmeubilair voor het verplegend personeel. Deze eerste fase is in begin 2016 afgerond, medio 2017 zal nog een tweede fase gereed komen.

P1080734[1]
P1080735[1]
P1080736[1]
P1080737[1]
P1080738[1]
P1080739[1]
P1080740[1]
P1080741[1]
P1080745[1]
P1080397[1]
P1080398[1]
P1080402[1]
P1080404[1]
P1080731[1]
P1080732[1]
P1080733[1]
Footer image